Genealogie NIHOT

HET LEIDSE GESLACHT NIHOT

Auteur: A.J. van der ZeeuwN.B. In een correspondentie per e-mail deelde de heer Sonneveld mij zeer onlangs (begin oktober 2009) mee, dat de hieronder als zijn Internetsite opgevoerde site NIET van hem is. Bovendien is een deel van de informatie op die site overgenomen uit een door hem in 1993 gepubliceerde genealogie Nihot, zonder dat hij daarvoor toestemming had verleend. Ik heb vervolgens een klein deel van de informatie van internet in mijn hieronder weergegeven werk, na controle, gebruikt. Ik ben van mening dat ik daartoe gerechtigd ben, mits (en dat is essentieel) met bronvermelding. Voor de goede orde vermeld ik, dat de heer Sonneveld deze opvatting niet deelt. Hij is van mening dat altijd (dus ook bij het ontlenen van gegevens aan het internet) toestemming van de auteur nodig is.Gerritje Nihot, 1816-1914, was een bet-overgrootmoeder van mijn vader, en hij zou haar, zelf geboren in 1908, zelfs nog even kunnen hebben gekend. Ik vind het passend, op te merken dat ik een aantal gegevens (na controle) heb overgenomen van een overigens minder volledige genealogie Nihot, die al in 1993 op Internet is gezet door de heer Sonneveld te Zoetermeer, en waaraan kennelijk regelmatig nieuwe gegevens zijn toegevoegd (de laatste gegevens zijn van het jaar 2002). Ik verwijs daarom graag naar diens fraaie site www.oerknol.nl/genealogie/genealogie.html, temeer daar hij ook veel illustraties geeft en achtergrondgegevens vermeldt die voor mij minder relevant waren, maar die voor anderen wellicht welkome informatie verschaffen. Daarnaast heeft de heer Sonneveld e.e.a. ook uitgebreider verwerkt in een boek ‘Nihot/Niehot, een Leidse familie’, dat o.a. bij het CBG aanwezig is. Bij het vermelden van gegevens houd ik mij aan de openbaarheidstermijnen van de Burgerlijke Stand, wat betekent dat ik geboorten tot ca. 1908, huwelijken tot ca. 1930 en overlijdens tot ca. 1950 geef.Op zijn site oppert de heer Sonneveld, dat de Nihots uit het Luikse afkomstig zijn, en hij legt daarbij verbinding met de Dordrechtse Nihots, die vóór de Leidse te vinden zijn, onder wie ook verscheidene personen met de naam Denys waren, en van wie Luikse herkomst is vastgesteld. Als alternatief of aanvulling voor deze zienswijze stel ik, dat het zeer wel mogelijk is dat de hieronder als I opgevoerde Denys Denysz Nihot dezelfde is, die als Dionisius Nihot in 1676 in Hermalle-sous-Huy (Luik, België) trouwde met Anna Colar (Van den Bergh ?). Zijn ouders kunnen dan geweest zijn Dionisius Nihot of Nihotte en Petra André, van wie op 19 februari 1661 in Hermalle-sous-Huy een zoon Antonius werd gedoopt. Deze gegevens zijn afkomstig van de site FamilySearch van de Mormonen, en zijn niet uit onafhankelijke bron bevestigd.Een merkwaardige vreemde eend in de bijt is een in Leiden gevonden ondertrouw op 15-09-1820 tussen Jean Christophe Schröder, muzikant, 20 jaar, zn van Jean Louis Schröder en Catherine van der Kooy en Marie Catherine Joseph Nihotte, 25 jaar, dr van Dieudonné Joseph Nihotte en Marie Anne Joseph Devallee. Een huwelijk is niet gevonden, evenmin als antecedenten van bruid en bruidegom.GENEALOGIE NIHOT.I Denys Denysz NIHOT, ged. ca. 1660, begr. Ldn 15/22-05-1728, tr. 1)

(waar ??) Anna VAN DEN BERGH, doop en overl. niet gev., dr van Maarten van den Bergh en NN, otr. Leiden (als Denys de Hadt) 2) 07-08-1683 Aeltge Casparsdr JONCHANS, ged. ald. 23-02-1659, begr. ald. 11/18-01-1738, dr van Caspar Jansz Jonchans, brouwersknecht, en Maria Ariëns Vergeyl.

Uit het eerste huwelijk:

1. Denys, ged. 15-09-1682, begr.,

Uit het tweede huwelijk:

2. Casper, ged. 23-07-1684, volgt IIa

3. Heindrik, ged. 27-10-1686, volgt IIb

4. Denys, ged. 21-10-1688, begr. 17/24-03-1691

5. Ary, ged. 13-02-1691

6. Denys, ged. 01-05-1695, volgt IIc

7. Johannes, ged. 21-01-1699, volgt IId

8. Abraham, ged. 08-01-1702, volgt IIe

Opmerkelijk: een gezin met alleen maar zonen, van wie bovendien een verbazend groot aantal de volwassenheid haalde en voor nageslacht zorgde.

IIa Casper NIHOT, ged. 23-07-1684, wieldraayer, weesmeester, begr. 13/20-02-1751, otr. 1)13-04-1714 Johanna WOLTERINGH, geb. Breda ca. 1690, begr. 03/10-05-1721, otr. 2)10-04-1722 Maria VAN BEIJEREN, ged. 08-10-1693, begr. 18-02-1747, dr van Huybert van Beijeren en Elisabeth van IJssel(d)ijk, otr. 3)03-04-1749 Cornelia HOLLEBEEK, ged. 08-08-1683, begr. 29-12-1759/05-01-1760, wed. Jan Gonsael, dr van Cornelis Pietersz Hollebeek en Grietje Haling.

Uit het eerste huwelijk:

Dionys, ged. 17-02-1715, volgt IIIaIIb Heindrik NIHOT, ged. 27-10-1686, lakenbereidersknecht, mog. overl. voor 28-11-1733 , otr. 08-05-1722 Maria VERMEIJ, ged. 15-09-1693, mog. begr. 28-11/05-12-1733 als wed. van Frans Heeneman (huw. echter niet gev.), dr van Jacobus Vermeij en Sara Picoth.

Uit dit huwelijk:

1. Dionys, ged. 07-02-1723

2. Sara, ged. 07-02-1723

3. Sara, ged. 11-06-1724

4. Alida, ged. 28-11-1725

  1. Jacobus NIHOT, ged. 17-03-1728, kuipersknecht, begr. 10/17-04-1790, otr. 22-

02-1755 Jannetje RIETBERGEN, ged. 22-12-1729, begr. niet gev., wed. Cornelis Kellenaar, dr van Arend Rietbergen en Cornelia de Tomber. Geen kinderen gevonden.IIc Denys NIHOT, ged. 01-05-1695, schoenmakersknecht, overl. niet gev., maar na 17-10-1750, otr. 26-07-1715 Rachel VAN KUIJK, ged. 13-04-1696, begr. 17/24-10-1750, dr van Johannes van Kuijk en Susanna Vivie.

Uit dit huwelijk:

1. Susanna NIHOT, ged. 17-05-1716, overl. niet gev. , otr.1) 04-09-1744 Jan SWAENS, geb. Breda, kleermakersknecht, overl. niet gev., otr. als wed. 2)20-08-1751 Johannes KETTENES, ged. 17-06-1722, begr. 07/14-02-1789, zn van Gerrit Kettenes en Elisbeth Doemaker.

2. Denijs, ged. 19-10-1718, begr. 24/21-12-1718

3. Anna, ged. 22-11-1719, begr. 09/16-08-1721

4. Anna NIHOT, ged. 15-03-1722, begr. 28-10/04-11-1786, otr. 22-05-1744 Gerrit DE VRIENDT, ged. 05-06-1721, turfverkoper, begr. 03/10-11-1770, zn van Claas de Vriend en Jannetje van Scheyt.

5. Denijs, ged. 06-12-1724, begr. 24/31-12-1735

6. Johannes NIHOT, ged. 26-11-1727, overl. in 1755 in Oost-Indië

  1. Johanna Maria, ged. 21-06-1730,

  2. Abraham, ged. 08-08-1731,

9. Kasparus, ged. 15-07-1734, Volgt IIIb

IId Johannes NIHOT, ged. 21-01-1699, begr. 17/23-12-1785, tr. 1)25-05-1725 Johanna POLLAART, ged. 12-12-1702, begr. 07/14-07-1731, dr van Jan Pollaart en Johanna van der Zee, otr. 2) 09-03-1736 Geertruijd VAN DER SMAN, ged. Zoetermeer 16-03-1699, begr. 15-05-1775 te Leiderdorp, dr van Leendert Corsse van der Sman en Neeltje Aelbreghts.

Uit het eerste huwelijk:

1. Denys, ged. 31-01-1726, volgt IIIc

2. Jannetje, ged. 15-01-1728, begr. 17/24-07-1734

3. Jan, ged. 03-07-1731, begr. 18/25-08-1731IIe Abraham NIHOT, ged. 08-01-1702, greinwerker, begr. 08/15-08-1733, otr. 19-03-1723 Marytje NOORDELOOS, ged. 13-04-1701, begr. 24/31-12-1735 als vr van Jan Kettenes (m.z. Kettings), dr van Hendrik Noordeloos en Jannetje Haver.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik, ged. 16-07-1723

2. Jacobus, ged. 27-03-1726

3. Abraham, ged. 14-08-1729, overl. voor 21-05-1734IIIa Dionys NIHOT, ged. 17-02-1715, bakker, overl. Ceciliagasthuis 17-09-1790, begr. Leiderdorp 20-09-1790, otr. 15-08-1736 Grietje GONSAEL, ged. 18-03-1711, overl. 08-02-1798, dr van Jan Gonsael en Cornelia Hollebeek.

Uit dit huwelijk:

  1. Casper, ged. 31-10-1741, volgt IVa

  2. Dionys, ged. 10-09-1744

3. Johannes, ged. 10-09-1744

4. Johanna Maria NIHOT, ged. 09-01-1746, tr. 24-03-1763 Pieter ‘t

HOEN, geb. Utrecht, koopman, zn van Reinier ’t Hoen en Johanna Marsman.

Niet verder gevolgd.

5. Cornelia NIHOT, ged. 10-03-1748, overl. Amersfoort 23-12-1818IIIb Kasper NIHOT, ged. 15-07-1734, wolkammer, begr. 20-09/07-10-1786, otr. 01-07-1758 (echtsch. 30-08-1781) Maria FUIJK, ged. 26-02-1736, overl. 29-11-1812, dr van Isaac Fuijk en Maria de Haas.

Uit dit huwelijk:

1. Isaac NIHOT, ged. 10-12-1758, spinner, sjouwer, overl. 24-05-1825, tr. 27-11-1811 Maria MAAS, ged. 08-01-1764, overl. 25-02-1830 in het Minnehuis, dr van Marinus Maas en Pietertje Miog. Geen kinderen.

2. Maria NIHOT, ged. 25-05-1760, begr. 14/21-08-1790, otr. 04-06-1779 Jacob

LA MAIR, ged. 07-01-1759, begr. Katwijk aan de Rijn 21-05-1791, zn van Jacob le Mair en Jannetje van de Recht.

3. Casper, ged. 15-08-1762, volgt IVb

4. Denijs, ged. 06-11-1764, volgt IVc

5. Jurriaen, ged. 03-05-1767, volgt IVd

6. Anna Barbara Martha, ged. 18-08-1769.

7. Gerrit NIHOT, 05-01-1772, overl. 26-09-1808.IIIc Denys NIHOT, ged. 31-01-1726, draeyer, begr. 26-01/02-02-1805, otr. 27-03-1749 Lena OOSTERVELT, ged. Stompwijk 30-10-1717, begr. 31-12-1798/05-01-1799, dr van Klaas Aartszn Oostervelt en Nelletje Cornelisse van der Burgh.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna, ged. 28-11-1751, mog. begr. 25-10/01-11-1800

2. Johannes, ged. 19-02-1755, volgt IVeIVa Casper NIHOT, ged. 31-10-1741, begr. Utrecht 17-09-1808, otr. 1) 21-01-1763 Geertje BAKKER, ged. Leiderdorp 13-01-1743, begr. 11-11-1763 te Leiderdorp, dr van Jan Bakker en Jaapje Verhagen, otr. 2) 04-05-1765 Anna OVERGAAUW, ged. Koudekerk 28-04-1737, begr. 21/28-04-1770, wed. Jacobus Verhagen, dr van Maarten Leendertsz Overgaauw en Elsje Jasperse van Leeuwen, otr. 3) Leiden/Den Haag 13/14-04-1771 Helena VAN DE WATERING, ged. Den Haag 08-03-1750, overl. na 17-09-1808 (Utrecht ??), dr van Pieter van de Watering en Maria Lalleman.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Jan, ged. 30-10-1763

Uit het tweede huwelijk:

2. Jan Cornelis, ged. 17-01-1770, begr. 11/18-01-1772

Uit het derde huwelijk:

3. Margareta NIEHOT, ged. 20-02-1772, overl. 20-07-1831, otr. 19-04-1792 Hendrik SCHOUTEN PELTENBURG, vleeshouwer, geb. niet gev., zn van Pieter Peltenburg.

4. Pieter, ged. 02-06-1773

5. Denys, ged. 21-05-1775, begr. 13/20-01-1776

6. Johanna Maria NIHOT, ged. 13-08-1777, overl. , otr./tr. 14/27-04-1797

Adrianus VAN DEN BOSCH, geb. Leidschendam , chirurgijn, overl. , zn van

7. Cornelia, ged. 03-01-1781

8. Petronella Adriana, ged. 25-06-1783, begr. 01/08-11-1788

9. Elisabeth, ged. 27-08-1788, begr. 04/11-09-1788

10. Helena NIHOT, ged. 16-05-1790, overl. 04-04-1813, tr. 18-03-1812 Berend Ties BULTHUIS, geb. Wildervank ca. 1784, kruidenier, overl. Semarang 13-07-1820, zn van Jan Harms Ties en Rolina Everts.

11. Casparus, ged. 21-06-1792, begr. 08/15-09-1792

12. Casper, ged. 25-05-1794, volgt Va

Bij gelegenheid van zijn derde huwelijk bewees Casper Nihot bij akte verleden voor notaris Van Waalwijk te Leiden op 14-04-1771 aan zijn enig kind (d.i. Jan) een bedrag van F. 250,-.

IVb Casper NIHOT, ged. 15-08-1762, overl. niet gev., otr. 17-08-1787 Claartje HENSBERGEN, geb. Delft (niet gev.), overl. in Leiden en Delft niet gev., wed. Leendert van Rhijn, dr van ?? en Jannetje Kouwenhoven.

Uit dit huwelijk:

Casper, geb./ged. 18/20-11-1787IVc Denys NIHOT, ged. 06-11-1764, wolkammersknecht, overl. 02-08-1838, otr.

1) 22-04-1786 Susanna Johanna VAN DER POMPE, ged. 31-10-1749, begr. 25-08/01-09-1787, dr van Gijsbert van der Pompe en Johanna Kampman, otr. 2) 01-05-1788 Sijtje SUZAN, ged. 28-12-1763, dubbelaarster, overl. 01-01-1808, dr van Jacob Susan en Jannetje Cedron.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria NIHOT, ged. 26-02-1786, spinster, overl. 30-08-1832, otr. 01-07-1817 Christiaan POELIJOE, ged. 19-10-1783, wever, overl. 28-08-1832, zn van Daniël Poelijoe en Cornelia van der Steen.

2. Denys, ged. 26-02-1786

Uit het tweede huwelijk:

3. Jannetje, geb. 05-09-1788, ged. 07-09-1788

4. Johanna, ged. 14-08-1791

5. Johanna NIEHOT, ged. 14-10-1792, werkster, ongeh. overl. 04-08-1849. N.B. In de overlijdensakte staat dat zij 60 jaar was !

Natuurlijke zoons:

a. Denijs, ged. 27-06-1824, overl. 27-04-1825

b. Johannes NIEHOT, ged. 03-02-1826, wolkammer, overl. niet gev., otr. 12-

04-1861 Maria PRONK, geb. 06-05-1829, overl. niet gev., wed. Huibert

Jansen, dr van Cornelis Pronk en Maria van Tertholen. In Leiden geen

nageslacht gevonden.

6. Casper, ged. 09-04-1794, volgt Vb

7. Denijs, ged. 24-02-1799, volgt Vc

8. Abram, ged. 01-11-1803IVd Jurriaan NIEHOT, ged. 03-05-1767, wolkammer, overl. 11-01-1818, tr. 28-01-1797 Francyntje KOK, RK ged. 30-05-1769, overl. 05-10-1847, dr van Joannes Kok en Maria Scheen.

Uit dit huwelijk:

1. Onged. kind, begr. 11/18-02-1797

2. Maria NIEHOT, ged. 27-08-1801, overl. 07-07-1879, tr. 12-08-1824 Casper

PIENA, ged. 10-02-1799, sjouwer, overl. niet gev., zn van Jan Piena en Catherina Huldrik, Maria Niehot wordt op 28-12-1871 opgenomen in het Oudeliedenhuis.

3. Jannetje, ged. 22-05-1803, begr. 06/13-08-1803.

4. Jurriaan, ged. 15-08-1804, volgt Vd

5. Johanna NIEHOT, ged. Utrecht 11-12-1808, breidster, overl. Leiden 30-12-

1892, tr. ald. 26-01-1827 Johannes DEN HAAN, ged. Leiden 21-07-1807, machinespinder, overl. ald. 05-06-1844, zn van Johannes den Haan en Johanna Tomassche, tr. 2) ald. 18-10-1850 Isaac SLIJK, ged. 29-10-1801, wolkammer, overl. 25-08-1876, wednr. Maria van Duuren, zn van Jan Slijk en Jannetje Leemans.

Natuurlijke dochter van Johanna N.:

Johanna, geb. 11-12-1845, overl. 02-09-1849

Jurrianus NIEHOT werd op 12-05-1807 veroordeeld tot geseling en verbanning van 6 jaar uit Leiden en Rijnland wegens diefstal van wol. Mogelijk heeft het gezin, gezien de geboorteplaats van Johanna, de verbanningstijd in Utrecht doorgebracht. (Zie verder Sonneveld).IVe Johannes NIHOT, ged. 19-02-1755, klerk (later secretaris) ter

weeskamer, overl. 26-05-1815, otr. 27-08-1778 Elisabeth Maria VOOGDT, ged. 17-05-1752, begr. (1e klasse) 27-06-1805, dr van Jan Voogt Pzn en Haasje Veldhoven.

Uit dit huwelijk:

1. Dionysius Johannes, ged. 24-09-1779, volgt VeVa Casper NIHOT, ged. 25-05-1794, vachtenbloter, tr. Leiden 12-12-1816 Johanna Carolina DE GRAAF, geb./ged/ 19/22-01-1795, dr van Johannes de Graaf en Margaretha Hooidonk.

Uit dit huwelijk, allen geboren in Leiden :

1. Casper Leonardus, geb. 23-12-1818, volgt VIa

2. Hendrik Jacobus, geb. 02-01-1822, overl. 22-01-1822

3. Johanna Margaretha, geb. 14-01-1823, overl. Kollumerland 21-02-1839

4. Helena, geb. 13-08-1825, overl. 30-11-1827

5. Johannes Carolus, geb. 08-04-1828, overl. 16-04-1829.

6. Helena NIHOT, geb. 21-03-1830, tr. Kollumerland 21-05-1870 Fedde BAKKER.

7. Johannes Carolus, geb. 14-04-1835, overl. Kollumerland 10-12-1837

8. Johanna Maria Cornelia NIHOT, geb. 05-01-1837, tr. Kollumerland 16-10-1878

Hermannes VISSCHER

Het gezin kreeg op 16-04-1837 attestatie naar Kollum. Waarschijnlijk is Casper Nihot dezelfde als ‘C. Nihot’, die gedurende een aantal jaren in het midden van de 19e eeuw zijn brood verdiende met het verkopen van onwaarschijnlijke geneesmiddelen voor een veelheid van kwalen. In een advertentie in de Leeuwarder Courant van 6 april 1852 is hij depothouder in Kollum voor ‘Antirheumatische balsem van D. Ocker I.Zoon, practiserend genees- en heelkundige in Terschelling’. Tevens houdt hij depot van ‘Goldenbergsche Magnetische kettingen’, die feilloos alle reumatische aandoeningen verhelpen. In een advertentie in de L.C. van 27 augustus 1852 is hij depothouder voor ‘Dr. Pinter’s Magnetische Oorpillen’, die doofheid genezen. Verder doet hij nog in ‘Revalenta Arabica’, dat tegen ongeveer alles helpt, variërend van verstopping, via lever- en nierkwalen, tot buikloop. Later blijkt zijn dochter Johanna Maria Cornelia deze nering tot aan haar huwelijk te hebben voortgezet onder dezelfde naam ‘C. Nihot’. Vermoedelijk werd zij Cornelia of Corrie genoemd, want op 18 september 1878 (L.C.) neemt ene S. Beitschat haar handel in Eau de Carmes en Cocoszeep over ‘wegens het vertrek van Mejufvr. C. Nihot’. Onder haar volle naam J.M.C. Nihot draagt zij de rest van haar handel over aan ene P. Wollaard (L.C., 29 september 1878). Met haar trouwbericht op 18 oktober van dat jaar verdwijnt de naam Nihot uit de archieven van de Leeuwarder Courant. N.B. Hoewel een overdrachtsbericht van Casper aan zijn dochter ontbreekt, lijkt het onwaarschijnlijk dat Johanna Maria Cornelia al in 1852 (zij was toen 15 !) zelfstandig handel dreef.Vb Casper NIEHOT, ged. 09-04-1794, schrobbelaar, korendrager, overl. 21-07-

1849, tr. 26-08-1814 Maria MIELIKAN, ged. 14-05-1797, spinster, koopvrouw, overl. 12-03-1872, buitenecht. dr van Jan Milekan en Aaltje van der Reiden.

Uit dit huwelijk:

1. Gerritje NIHOT, geb. 06-01-1816, overl. Oegstgeest 17-04-1914, tr. Leiden

08-01-1835 David BLANSJAAR, geb. ald. 16-01-1812, wever, overl. ald. 05-09-1890, zn van Nicolaas Blansjaar en Johanna Maria van Dissel.

Gerritje was het eerste kind van het paar. De naam Gerrit(je) kwam tot 3 generaties terug niet in de voorouders van Gerritje voor. Mijn vermoeden is, dat zij is vernoemd naar haar ongetrouwde oom Gerrit (IIIb-7), die overigens voor haar geboorte al was overleden.

2. Alida, geb. 14-09-1818, overl. 15-12-1818

3. Alida, geb. 05-12-1819, overl. 25-03-1822

4. Casper, geb. 25-06-1822, overl. 29-06-1822

5. Maria NIEHOT, geb. 08-03-1824, overl. 18-11-1848, tr. 15-08-1844 Johannes

TEGELAAR, geb. 17-05-1819, schoenmaker, overl. (voor 1848 ?), zn van Jan Tegelaar en Judith de la Rie. J. Tegelaar hertrouwt 24-02-1858 met Maria de Vos.

N.B. In de overlijdensakte van Maria Niehot staat, dat zij ongehuwd was. Dit is duidelijk onjuist.

Natuurlijke dochter van Maria Niehot:

Maria, geb. 27-11-1847, overl. 12-01-1848

6. Casper, geb. 27-08-1826, overl. 05-05-1829

8. Denijs, geb. 08-02-1829, overl. 17-02-1831

9. Sijtje Susanna, geb. 28-01-1831, overl. 11-07-1849

10. Alida NIEHOT, geb. 22-03-1836, overl. 15-12-1889, tr. 1) 04-06-1856 Gerrit VAN DER MEIJ, geb.25-07-1828, fabriekwerker, 19-10-1859, zn van Ary van der Meij en Aafje Kellenaar, tr. 2) 24-08-1864 Gouke BONSEL, geb. Amersfoort 25-07-1828, sjouwer, overl. 29-04-1906, zn van Gouke Bonsel en Geertje van Kalken.

11. Lena, geb. 28-12-1839, overl. 04-11-1842Vc Denijs NIHOT, ged. 24-02-1799, wever, overl. Norg 25-01-1855, tr. 20-07-1826 Anna SCHEFFER, ged. Utrecht 19-12-1798, werkster, overl. Leiden 09-10-1855, dr van dr van Antonie Scheffer en Marregrita van Noordt.

Uit dit huwelijk:

1. Denijs, geb. 13-09-1826, overl. 24-11-1826

2. Anthony, geb. 24-01-1828, overl. 21-05-1829

3. Denijs, geb. Amsterdam 15-03-1830, overl. Leiden 05-10-1830

4. Anna Margaretha, geb. 11-04-1831, overl. 20-08-1833

5. Cornelis, geb. 19-07-1834

6. Denijs, geb. 08-06-1836

7. Anna, geb. 30-06-1837, overl. 22-03-1847

8. Anthonie, geb. 25-11-1839, overl. Norg 01-09-1849

9. Casper, geb. 08-06-1842, overl. Norg 30-08-1849

Bij het overlijden van zijn zoon Denijs (Vc-3) was Denijs Sr. In militaire dienst.Vd Jurriaan NIHOT, ged. 15-08-1804, wolkammer, sjouwer, overl. 06-07-1890, tr. 1) 21-10-1830 Sara VAN DER BURG, ged. 13-11-1805, overl. 07-09-1850, dr van Daniël van der Burg en Imminia de Ridder, tr. 2) 17-05-1854 Johanna VERHOOG, geb./ged. 05/11-12-1806, werkster, overl. 08-05-1872 , wed. Hendrik Brouwer, dr van Jan Verhoog en Hermina van Grootveld.

Uit het eerste huwelijk:

1. Francina NIHOT, geb. 27-03-1826, ongeh. overl. 23-03-1883

2. Adrianus, geb. 09-04-1829, volgt VIb

3. Sara Maria NIHOT, geb. 10-12-1831, overl. Den Haag 20-08-1903, tr. ald. 15-08-1880 Carel Hubertus SPA, geb. ald. 27-04-1834, warmoezier, overl. ald. 30-09-1893, zn van Joannes Spa en Debora Johanna van der Loo.

4. Daniël, geb. 25-02-1834, volgt VIc

5. Jan, geb. 07-10-1835, overl. 05-06-1839

6. Johanna, geb. 23-11-1838, overl. 12-01-1839

7. Jannetje, geb. 26-04-1840, overl. 18-09-1855

8. Anna Catharina NIEHOT, geb. 25-10-1842, overl. 26-09-1919, tr. 13-07-1864

Willem LEUPE, geb. 03-01-1848, fabriekwerker, overl. 17-12-1909, zn van Gerrit Leupe en Rachel de Haas.

9. l.l kind, geb./overl. 15-02-1845

10. Catharina, geb. 04-05-1847, overl. 13-09-1853Ve Dionisius Johannes NIHOT, ged. 24-09-1779, otr/tr. 24-08/07-09-1805 Anna Sophia VAN RIJSOORT, geb. Dordrecht, dr van Gijsbert van Rijsoort en Maria Jacoba Veldhoven.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Gijsbert, geb./ged. 31-08/07-09-1806

2. Anna Sophia Maria, geb./ged. 17-02/13-03-1808

Dionisius Johannes NIHOT en zijn vrouw krijgen op 24-08-1817 attestatie naar Dordrecht.VIa Casper Leonardus NIHOT, geb. Leiden 23-12-1818, tr. Johanna Jacoba LANGELAAN.

Uit dit huwelijk:

1. Casper NIHOT, geb. Londen 1853?, tr. Rotterdam 28-05-1879 Maria Margaretha VAN DER HOEVEN, geb. Den Helder 1861?, dr van Jan van der Hoeven en Maartje Moot. Geen verdere gegevens gevonden.

2. Hendrika Christina Helena, geb. Leeuwarden 18-06-1855, overl. ald. 01-09-1855

3. Hendrika Christina Helena, geb. Leeuwarden 03-05-1859, overl. ald. 30-04-1859

Casper Leonardus Nihot vestigde zich in 1848 in Londen als makelaar in vee en commisionair tot plaatsing van Nederlandse produkten of het inkopen voor Nederlandse opdrachtgevers van Engelse produkten, samen met H. Langelaan, mogelijk zijn schoonvader of een zwager (adv. in de Leeuwarder Courant van 29 augustus 1848). Blijkens de geboorte van zijn beide dochters in Leeuwarden is hij toch naar Friesland teruggekeerd. Nadere gegevens van hem en zijn vrouw zijn niet gevonden.VIb Adrianus NIEHOT, geb. 09-04-1829, sajetwerker, overl. 08-08-1908, tr. 17-08-1853 Suzanne BINK, geb. 15-11-1831, dubbelaarster, overl. 25-11-1914, dr van Zacharias Bink en Johanna van den Ouweelen.

Uit dit huwelijk:

1. ll. geb. kind, geb. 07-10-1853

2. Sara Maria, geb. 05-03-1855, overl. 20-06-1855

3. Zacharias, geb. 05-09-1856, volgt VIIa

4. Adrianus, geb. 03-08-1859, volgt VIIb

5. Nicolaas, geb. 30-05-1863, volgt VIIc

6. Susanne NIEHOT, geb. 06-07-1866, ongeh. overl. 09-10-1908VIc Daniël NIHOT, geb. 25-02-1834, wolkammer, overl. Den Haag 20-02-1907, tr. 21-07-1858 Johanna BUIS, geb. 03-04-1836, overl. Den Haag 29-01-1906, dr van Sara Buis.

Uit dit huwelijk:

1. Sara Maria, geb. 04-01-1859, overl. 10-12-1861

2. Johanna, geb. 11-09-1860, overl. 14-12-1861

3. Jurrianus, geb. 07-02-1862, volgt VIId

4. Sara Maria, geb. 03-11-1863

5. Daniël, geb. 17-11-1865, volgt VIIe

6. Maria NIHOT, geb. 05-08-1869, overl. Den Haag 06-02-1934, tr. ald. 03-05-

1893 Casparis Jacobus ROSTANG, geb. Den Helder, 24 j., schoenmaker, zn van Jean François Rostang en Elisabeth Spigt.

7. Karel, geb. 25-12-1870

8. Johanna NIHOT, geb. 17-02-1872, overl. Den Haag, tr. ald. 11-04-1894 Carel

MOL, geb. Oudenbosch 24-08-1861, overl. Den Haag 04-05-1909.

9. Karel Hubertus, geb. Den Haag 08-12-1876, overl. ald. 04-12-1878

10. Frans, geb. Den Haag 06-05-1879 (als Nihof), volgt VIIfVIIa Zacharias NIEHOT, geb. 05-09-1856, lijstenmaker, trambeambte, overl. Den Haag 15-05-1929, tr. Leiden 02-02-1881 Alida Susanne BRIEËR, geb. ald. 08-03-1859, overl. Den Haag 10-03-1939, dr van Pieter Brieër en Anna Catharina van Steenbergen.

Uit dit huwelijk:

1. Adrianus NIEHOT, geb. Leiden 02-05-1881, trambeambte, overl. Den Haag 05-01-1961, tr. ald. 19-08-1903 Jacoba BERLEMON, geb. Leiden 31-01-1880, overl. Den Haag 08-12-1955, dr van Izaak Jacobus Berlemon en Jacoba van Heuzen. Nageslacht.

2. Alida Catharina Niehot, geb. 16-04-1884, werkster, overl. Den Haag 10-01-

1956.

3. Susanna NIEHOT, geb. 09-09-1886, overl. Den Haag 24-07-1967, tr. ald. 13-05-1908 Eduard Gerardus KOENEN, geb. ald. 27-08-1885, overl. ald. 02-01-1913.

4. Elizabeth Maria Antonetta NIEHOT, geb. Den Haag 14-01-1889, overl. ald. 26-10-1941, tr. ald. 27-10-1909 Pieter VAN DER MEIJDE, geb. Nieuw Helvoet 31-03-1885, overl. Den Haag 16-05-1935.

5. Johanna Catharina NIEHOT, geb. Den Haag 30-04-1892, overl. ald. 31-01-1968, tr. ald. 25-04-1923 Johannes Jacobus DE VOS, geb. Leiden 08-01-1898.

6. Pieter NIEHOT, geb. Den Haag 13-10-1894, administrateur, overl. Leiden 05-10-1988, tr. ald. 12-12-1927 Christina Jacoba Margretha COLPA, geb. ald. 18-10-1898, dr van Johannes Colpa en Christina de Cler. Nageslacht.

7. Zacharina NIEHOT, geb. Den Haag 16-04-1898, ongeh. overl. ald. 27-09-1951

Het gezin verhuist op 03-02-1889 naar Den Haag.VIIb Adrianus NIEHOT, geb. 03-08-1859, fabriekwerker, overl. Oegstgeest 04-10-1932, tr. 25-07-1883 Christina SIRA, geb. 10-05-1862, overl. 08-04-1909, dr van Hendrik Sira en Abigael Piket.

Uit dit huwelijk:

1. Adrianus, geb. 31-01-1885, overl. 16-04-1885

2. Hendrik NIEHOT, geb. 02-08-1886, tr. 09-06-1909 Jansje SIERE, geb. 31-08-

1885, dr van Anthony Siere en Jansje Bavelaar.

3. Adrianus, geb. 25-11-1888, overl. 26-12-1888

4. Adrianus, geb. 26-01-1890

5. Jacobus, geb. 18-03-1893, overl. 09-11-1893

6. Nicolaas, geb. 01-10-1894, overl. 24-11-1894

7. Christiaan Adrianus NIEHOT, geb. 28-10-1895, tr. 07-08-1918 Johanna Cornelia NEUTEBOOM, geb. 04-10-1897, dr van Hendrik Neuteboom en Judith van Egmond.

8. Nicolaas, geb. 28-08-1898

9. Maria, geb. 04-03-1901VIIc Nicolaas NIEHOT, geb. 30-05-1863, loopknecht, broodslijter, tr. 02-03-1892 Maria Diderica SMITS, geb. 04-01-1870, dr van Nicolaas Diedericus Smits en Maria Catharina van der Tas.

Uit dit huwelijk:

1. Adrianus, geb. 18-05-1892

2. Maria Catharina NIEHOT, geb. 03-06-1893, tr. 10-06-1914 Johan Pieter Jacobus

URBANOWITZ, koetsier, geb. Amsterdam 1892/3, zn van Hubertus Jacobus Antonius Urbanowitz en Johanna Schmidt.

3. Zacharias, geb. 28-07-1894, overl. 22-08-1894

4. Susanna, geb. 19-08-1895

5. Louisa Geertruida, geb. 14-10-1896, overl. 28-04-1898

6. Louisa Geertruida, geb. 26-08-1899

7. Nicolaas Didericus, geb. 16-09-1900, overl. 26-11-1900

8. Nicolaas Didericus, geb. 03-11-1901

9. Johannes Christiaan, geb. 23-12-1903

Hierna in elk geval nog twee kinderen: Geertruida Elisabeth, overl. 21-05-1909, oud 20 m., en Zacharias, overl. 15-11-1910, oud 22 m.

VIId Jurrianus NIHOT, geb. 07-02-1862, arbeider, agent van politie, overl. Delft 05-10-1951, tr. Den Haag 30-09-1885 Jacoba Elisabeth VAN KOL, geb. ald. 20-10-1860, dienstbode, overl. 20-01-1932, dr van Godefridus van Kol en Berendina Steens.

Uit dit huwelijk:

1. Daniël Godefridus Andreas NIHOT, geb. Den Haag 10-12-1885, stukadoor, tr. ald. 20-05-1908 Adriana VERBARENDSE, geb. Tholen 08-03-1885, wnd. Den Haag, dr van Adriaan Marinus Verbarendse en Petronella van Loenhout. Nageslacht.

2. Godefridus Martinus NIHOT, geb. Den Haag 28-03-1887, arbeider, tr. ald. 15-02-1911 Elisabeth TIGGES, geb. ald. 26-04-1885, dr van Wilhelm Tigges en Geertruida Bruns. Een zoon.

3. Jurrianus NIHOT, geb. 08-05-1888, loopknecht, later controleur van een bakkerij, tr. 1) 15-01-1913 Maria Elisabeth KOOIJMANS, geb. Den Haag 04-09-1890, dr van Lambertus Kooijmans en Johanna Adriana Didde (scheiding 29-06-1925), tr. 2) 02-12-1925 Hendrika Wilhelmina Maria VIERLING, geb. Den Haag 30-05-1884, wed. Tjipke Andringa, dr van Johannes Bartholomeus Martinus Vierling en Anna Petronella Maria Johanna Beretta. Uit het eerste huwelijk nageslacht.

4. Johanna Bernardina, geb. 16-11-1889

5. Maria Cornelia, geb. 22-01-1891

6. Martinus Godefridus Wilhelmus NIHOT, geb. 05-01-1893, stukadoor, tr. 05-01-1916 Maria Johanna Ludwina DE BRUIN, geb. Den Haag 25-06-1894, dr van Nicolaas de Bruin en Maria Hendrica de Wolf.

7. Hendrik NIHOT, geb. 13-02-1895, wagenpoetser, overl. 21-04-1923 tr. 16-02-1916 Neeltje WAARDENBURG, geb. Zegwaard, 24 j., dr van Jacob Waardenburg en Maria Cornelia de Rijk.

8. Jacoba Elisabeth, geb. 19-10-1896

9. Johanna Francisca, geb. 04-03-1898VIIe Daniël NIHOT, geb. Den Haag 1865, letterzetter, overl. ald. 16-08-1916, tr. Den Haag 19-11-1884 Everdina MESSING, geb. ald. 01-09-1861, overl. ald. 09-02-1939, dr van Hendricus Messing en Anna Schlahmilch.

Uit dit huwelijk (in Den Haag):

1. Daniël NIHOT, geb. 26-12-1885, handelaar in rubber artikelen, tr. 08-07-1925 Hendrika Maria VAN LUIPEN, geb. Den Haag 25-01-1898, verloskundige, dr van Pieter van Luipen en Antonia Christina Johanna Kemp. Scheiding 26-11-1929.

2. Willem NIHOT, geb. 04-12-1886, expediteur, tr. 28-08-1907 Geertje BAKKER, geb. 27-12-1888, dr van dr van Barend Bakker en Ardina Maria de Jong. Nageslacht.

3. Johannes NIHOT, geb. 04-09-1888, sergeant der infanterie, boekdrukker,

overl. 29-05-1937, tr. 26-03-1913 Neeltje TIMMERMANS, geb. Rotterdam 27-11-1887, dr van Joseph Timmermans en Willemina Hendrika van Asperen. Nageslacht.

4. Everdina, geb. 01-09-1890

5. Johanna NIHOT, geb. 05-04-1894, ongeh. overl. 01-02-1926

6. Egbertus NIHOT, geb. 25-04-1896, ongeh. overl. 24-10-1941

7. Alida, geb. 13-02-1898, overl. 17-07-1898

8. Everardus, geb. 11-02-1900, overl. 10-05-1901

9. Everardus, geb. 10-06-1902, overl. 03-11-1902

10. Everardus, geb. 10-05-1904, overl. 19-08-1904VIIf Frans NIHOT, geb. Den Haag 06-05-1879 (als Nihof), smid, overl. 02-04-1903, tr. ald. 16-03-1898 Elisabeth DE GRAUW, geb. ‘Alfen in Zuid Holland’ (A. a/d R) 14-07-1874, dienstbode, overl., dr van Mattheus de Grauw en Trijntje Cornelissen.

Uit dit huwelijk (in Den Haag)

1. Johanna, geb. 27-09-1898

2. Hendrik Nicolaas NIHOT, geb. 10-11-1900, winkelbediende, tr. 08-12-1926

Alberta Hendrika STIKKELMAN, geb. Den Haag 20-04-1904, dr van Fredericus Cornelis Stikkelman en Johanna Catharina de Meijer.

3. Elisabeth, geb. 10-04-1902Attestaties:17-04-1700 Anthonetta Nihot en Joost Messemaecker naar Middelburg (zie Dordtse Nihots)

10-12-1735 Dionys Niot naar Woubrugge

03-12-1740 Susanna Niejot naar Amsterdam

02-07-1746 Denys Nihot naar Rotterdam

30-03-1806 Cornelia Niehot naar Utrecht

24-08-1817 Dionysius Johannes Niehot en Anna Sophia van Rijsoort naar Dordrecht

16-04-1837 Caspar Nihot, Johanna Carolina de Graaff en Caspar Leonardus Niehot naar Kollum.

31-12-1876 Johannes Niehot naar Naaldwijk

03-02-1889 Zacharias Niehot naar Den HaagOverleden te Zandvoort, 26-10-1975, Casper Nihot, e.v. Frederika Wilhelmina

Visser, oprichter van 'Nihot Luchttechnieken B.V.'

NIHOTKinderen van Jacob SUSAN (634) en Jannetje CEDRON (635) (niet gehuwd).1. Jacob, 'onegt', ged. 16-5-1762

2. Sijtje, ged. 28-12-1763, + 1-1-1803 (1808 ?)

3. Debora, 'onegt', ged. 24-2-1765In de genealogie Ni(e)hot van de hand van A. Sonneveld worden als ouders

van Denys Nihot (1264) opgevoerd Denys Denysz Nyhoot (de Had), en zijn

tweede vrouw Aeltge Casparsdr. (ot Leiden 7-8-1683),

Ook in Dordrecht woonden in het begin van de 17e eeuw Nihots, die vermoedelijk (naar mijn mening waarschijnlijk) verwant zijn aan de Leidse.26-8-1583 Dordrecht doop van Sara, vader Willem Nehoet (Nihot).Ook woonde in D. Jean Nihot (Jan Denysz Nihoth/Nihotte, o Luik, ot 6-4-1636

Jeanne Hannoset (Jenneken Willems), o Verviers, begr. 13-11-1663 als weduwe van Jan Nihot. Uit dit huwelijk is 1 kind bekend, Antoinette, o 18-1-1637, die in

Leiden hertrouwt op 20-11-1681 als Anthonette Nahoth, wed. Gillis Pijnster, wonende te Dordrecht, met Joost Messemaecker. Getuige was haar nicht uit Leiderdorp. Het paar verhuist met attestatie op 10-12-1735 naar Middelburg. Verder worden in het ONA van Dordrecht nog gevonden de broers en zuster Denys, Guilliam en Jannetgen Janskinderen Nihot, en (zonder patroniem) Elisabeth en Anna Nihot.

Mogelijk waren Anthonette en de anderen broers en zusters. Denys trouwde met

Maria Jans Cram en kreeg 5 kinderen (zie schema).Verder: Denys Nihot, o 1620, schipper op de Maas, poorter van Dordrecht, en

Anthony Nihot, o 1626, huurschipper, burger van de stad.Uit 'Van Zeeuwsche Stam' 1984, p. 206:Op 1-2-1782 wordt door het Burgerweeshuis te Middelburg toestemming verleend aan Johannes de Broekert, 22 j., jm. van Goes, om te verkeren met ene Elisabeth

Nihot.

Schema volgens Sonneveld:

NN

?

Dordrecht ?

?

Denys, o ca 1595?????????????????????????????????

[ ?

[ ?

__________________[?????????????????????????? ?

[ ? ? ?

[ ? ? ?

Jean. o Luik ca 1615 Denys, o 1620 Anthony, o 1626 ?

[ ?

[????????????????????????????????????????????????????? ?

[ ? ? ? ? ? ?

Anthonette Jannetgen Elisabeth Denys Anna Guilliam ?

[ ?

_________________[______________ ?

[ [ [ [ [ ?

Jan Jan Antonet Katrijn Anthony ?

1678 1679 1679 1682 1684 ??

?

Leiden ?

?

??????????????????????????????????????????

?

Jan Niood (begr. een kind in 1635)

?

?

Denys o ca. 1635

?

?

Denys o ca. 1660enz.